19 iunie 2017

Emisiunea “Maxime”, Iunie, 2017 @TeleBuzz.ro