Tabăra de jurnalism

Ai noștri tineri

Ipotești, Botoșani

12-16 august 2016

 

Participanți: 35 din care 30 vor fi alocate participantilor -beneficiari directi, copii si tineri cu varste intre 10 si 25 de ani si 5 organizatorilor si invitatilor

Perioada: 12-16 august 2017

Organizator: Asociația Buzzmedia

Parteneri: Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu,

Finanțator: Consiliul Județean Botoșani, Asociația Buzzmedia

Scopul: Dezvoltarea unei perspective mai largi în rândul participanților cu privire la jurnalism, în contextul în care aceasta este o meserie de viitor și un atribut important pentru multe alte profesii, precum și a abilităților jurnalistice necesare tinerilor participanți. Totodată, se are în vedere o promovare mai bună a laturii de jurnalist a poetului Mihai Eminescu.

Obiective:

a). O cunoaștere mai bună a participanților în funcție de interesul acordat activităților jurnalistice;

b). inițierea participanților în realizarea de materiale de presă (articole/știri/ reportaje tv și radio/ emisiuni tv și radio);

c). participarea la activități culturale, de promovare a activității de jurnalist a poetului Mihai Eminescu;

d). interacționarea tinerilor cu personalități din zona jurnalismului;

e).  cunoașterea muncii de redacție;

f). cunoașterea cerințelor și formarea deprinderilor de muncă în echipă;

g). stimularea creativității participanților;

h). evaluarea participanților în vederea obținerii unui feed-back cu privire la nivelul de acumulare a cunoștințelor dobândite în urma activităților;

i). cunoașterea și promovarea județului;

j). interacțiunea tinerilor în aer liber fără internet și calculator;

k). promovarea activităților și a participanților la activitățile propuse;

l). asigurarea continuității proiectului.

Modalitatea de inscriere:

Înscrierea se va face pe baza fișei de înscriere pe care persoanele interesate o vor primi prin trimiterea unui email la contact@telebuzz.ro,  cu un mesaj conținând interesul de a participa la tabăra menționată. Odată completată fișa, aceasta se va trimite pe aceeași adresă de email sau direct la organizatori.

Criterii de selecție

 • Perioada de înscriere 20.06.2017 – 15.07.2017.  Până pe data de 5 iulie 2017 va fi perioada de înscriere pentru membrii cercului de jurnalism Micii reporteri.
  • 25 de locuri vor fi acordate cu prioritate membrilor cercului de jurnalism Micii reporteri, înființat în cadrul Asociației Buzzmedia, organizatorul taberei de jurnalism Ai noștri tineri.

Pentru a ocupa unul dintre locuri, membrii cercului de jurnalism Micii reporteri trebuie să facă următoarea dovadă:

  • Achitarea la zi a taxei de membru al cercului de jurnalism Micii reporteri
  • Completarea formularului de înscriere
  • Achitarea taxei de participare în tabără, în cuantum de 100 lei/persoană.
  • Vârsta minima 10 ani

Pentru a ocupa unul dintre locuri în tabără, participanții din exteriorul cercului de jurnalism Micii reporteri  trebuie să facă următoarea dovadă:

  • Achitarea taxei de participare, în cuantum de 200 lei
  • Completarea formularului de înscriere
  • Vârsta minimă 12 ani

 

Înscrierea participanților se va face în două etape:

20.06.2017 – 5.07.2017 – înscrierea membrilor cercului de jurnalism Micii reporteri

5.07.2017 – 15.07.2017 – înscriere  tineri din afara cercului de jurnalism

În cazul în care nu se va înscrie nicio persoană din afara cercului de jurnalism Micii reproteri în perioada a doua de înscrieri, organizatorul poate extinde cele 5 locuri acordate persoanelor externe cercului de jurnalism către membrii aceluiași cerc.

 

Obligațiile și drepturile participanților:

 • Să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
 • Să-i trateze cu respect pe colegii și superiorii din tabără;
 • Să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediție;
 • Să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la tabără;
 • Să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope;
 • Să nu părăsească perimetrul taberei, respectiv curtea memorialulului decât însoțiți sau cu aprobarea organizatorilor, pe timp de noapte sau zi;
 • Sa nu folosească cuvinte jignitoare care ridiculizează și supără pe altcineva și să evite orice formă de violență și agresivitate;
 • Să împărtașească ideile și să pună întrebări celor avizați ori de câte ori nu înteleg ceva;
 • Să folosească echipamentul și proprietatea taberei cu același respect cu care folosesc obiectele personale dragi;
 • Să respecte lucrurile personale și intimitatea celorlalți;
 • Să adopte o atitudine sinceră și onestă în orice situație, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate și tăinuirea adevărului;
 • Să ia parte activ la activitățile organizate și respecte programul de activitate și de odihnă al taberei;
 • Orele de masă stabilite sunt obligatorii si trebuie respectate de toți participanții la tabără;
 • În afara activităților participanții sunt obligați să respecte programul de grup organizat de către conducătorii de grup;
 • Orice participant la tabără care produce daune voluntare sau involuntare la locul de cazare va plăti contravaloarea acestora stabilite de către managerul stabilimentului;
 • Programul de somn obligatoriu este de minim 8 ore, începând cu ora 23.00, acesta asigurând refacerea resurselor organismului necesare următoarei zile de activitate;

Obligațiile organizatorilor:

 • Să stabilească un program de activități adaptat la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor participanți;
 • Sa stabilească o comisie de disciplină care va evalua eventualele situații neplăcute care pot apărea printre participanți; comisia de disciplină va decide gradul conflictului/neplăcerilor create și dacă se impun măsuri de remediere a situației;
 • Să sesizeze autoritățile competente și părinții participanților cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate;
 • Să asigure câte un supraveghetor însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți;
 • Să ia măsuri de prevenire / reducere a riscurilor de vătămare a participanților;
 • Să asigure masa și cazarea participanților;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba programul activităților dacă acest lucru se impune;
 • Să dovedească imparțialitate și corectitudine la selecția participanților în funcție de criteriile impuse prin regulament;
 • Să promoveze activitățile desfășurate în tabără;
 • Să se asigure că participanții au pregătirea minimală pentru desfășurarea anumitor activități;
 • Să asigure fondurile necesare pentru premiile participanților și onorariile invitațiilor ;
 • Să asigure spațiile de desfășurare a activităților și se asigură că toți participanții sunt la activități prin semnarea unei fișe de activitate;