Drepturi si obligatii:

Art. 1  Asociația Buzzmedia organizează, cu susținerea financiară a Primăriei și Consiliului Local Botoșani, concursul de jurnalism pentru copii și adolescenti “Botoșani, orasul meu drag” în cadrul proiectului cu același nume, pe trei secțiuni și 3 categorii de vârstă, și acordă următoarele premii:

Secțiunea Reportaj video:

Categoria de vârstă: 9-11 ani

Trofeu locul 1 – pentru cel mai bun standup tv și interviu

Trofeu locul 2 – pentru cel mai bun standup tv și interviu

Trofeu locul 3 – pentru cel mai bun standup tv și interviu

 

Locul 1  pentru cel mai bun interviu – 1 medalie +cărți

Locul 2 – pentru cel mai bun interviu – 1 medalie  + cărți

Locul 3 – pentru cel mai bun interviu – 1 medalie +cărți

 

Locul 1  pentru cel mai bun standup tv – 1 medalie +cărți

Locul 2 – pentru cel mai bun standup tv – 1 medalie  + cărți

Locul 3 – pentru cel mai bun standup tv– 1 medalie +cărți

 

Secțiunea Reportaj video

Categoria de vârstă 12-15 ani

Participarea se face pe echipe, iar premiile pe care dorim să le acordăm sunt:

Locul 1 = 500 lei

Locul 2 = 300 lei

Locul 3 = 200 lei

Mențiuni x 2  (50 lei x2) = 100

 

Secțiunea Reportaj video

Categoria de vârstă +16 ani

Participarea se face individual, iar premiile pe care dorim să le acordăm participanților sunt:

Locul 1 = 300 lei

Locul 2 = 200 lei

Locul 3 = 100 lei

Mențiune (1) = 50 lei

 

Secțiunea Presă scrisă In Memoriam Dorian Stoianovici

Premiile pe care dorim să le acordăm la secțiunea Presă scrisă sunt:

Categoria 9 -11 ani

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

Categoria  12-15 ani:

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

Categoria: +16 ani:

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

Trofeele vor fi realizate pe mărimi, în funcție de locul la care vor fi acordate.

 

Secțiunea Radio

Categoria 9 -11 ani

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

Categoria  12-15 ani:

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

Categoria: +16 ani:

Locul 1:  trofeu

Locul 2: trofeu

Locul 3: trofeu

  • Trofeele vor fi realizate pe mărimi în funcție de locul la care vor fi acordate
  •  Numarul mentiunilor poate fi suplimentat in functie de valoarea fondului de premiere, precum si de deciziile juriului.
  • Se vor acorda in afara de premiile in bani, diplome fiecarui participant in parte.
  • Se pot acorda suplimentar premii special in functie de deciziile juriului.

Participarea la secțiunile Presă Scrisă și Radio este obligatorie; fiecare echipă constituită își va delega un membru care sa participle la cele doua secțiuni.Pot fi persoane diferite în funcție de opțiunile acestora sau capacitatea arătată. Aceștia vor scrie pentru secșiunea Presa scrisă un reportaj, iar pentru sectiunea Radio, o relatare  despre un subiect pe care ei înșiși îl vor identifica în urma muncii de teren alături de echipa sa.

La categoria Avansati, participanții vor ăstra tema, dar pot diversifica în esență continutul. De ex, dacă au ales să faccă un reportaj video despre zona industriala orașului, la presa scrisă pot scrie un reportaj-portret despre o persoană care a lucrat toată viața într-una din fabricile existente în zona industrială, iar la Radio despre tramvaiele care circula în zonă sau despre un fapt din zonă ce lor li se pare interesant. De asemenea, trebuie precizat că nu vor fi depunctați dacă vor alege să transforme reportajul video în reportaj de presă scris și reportaj radio câtă vreme respectă regulile de scriere pentru fiecare gen și specificul lui.

Art. 2. Tema concursului de anul acesata este volutnariat în Botoșani, iar subiectele trebuie să reprezinte cat mai bine tema.

Art. 3. Concurenții se constituie în echipe de câte 2, respectiv 3 membri, fiecarei echipe revenindu-i un membru de la secțțiunea Junior și un subiect prin tragere la sorți în cazul secțiunii Buzz. La secțiunea Avansați, participarea se face individual, concurenții primind prin tragere la sorți o zonă pe care, timp de circa două săptămâni, o vor explora pentru a identifica ei singuri un subiect de reportaj. Numărul membrilor într-o echipă poate varia în funcție de numărul participanților înscriși la concurs.

Art. 4. Se poate înscrie orice persoana care are vârsta cuprinsă între 9 și +16  ani, condiția este să fie membru al cercului  de jurnalism ale cercului Micii reporteri din cadrul Asociației Buzzmedia.

Art. 5. Constituirea echipelor pentru secțiunile Buzz și Junior se vor face la o dată anunțată din timp. Participarea la concurs necesită implicit participarea la ședinta de constituire a echipelor și tragerea la sorti a subiectelor. De asemenea, pentru secțiunea Avansați, tragerea subiectelor se va face în aceeasi ședință, iar participarea este obligatorie din partea celor care doresc să fie concurenți.

Art. 6. Juriul are în componență  personae cu studii sau experiență în domeniul media. Deciziile juriului sunt inatacabile. Concurenții în cauza vor primi media notelor celorlalți membri ai juriului. Notele și clasamentele finale sunt confidențiale și sunt făcute publice numai în cadrul festivității de premiere a concursului.

Art. 8 . Concurenții care nu se regăsesc printre cei premianți vor primi diplomă de participare.

Art. 9. La solicitarea unor sponsori/parteneri, se pot acorda premii speciale, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul și numărul premiilor acordate.

Art.. 10. Criterii de punctaj la cele trei secțuni ale concursului:

  1. Obiectivitate
  2. Valoarea informației
  3. Ingeniozitate jurnalistică
  4. Calitate vizuală
  5. Coerență
  6. Impact emoțional

Fiecare membru al juriului va completa grila de evaluare cu puncte de la 1 la 5, urmărindu-se modul în care a fost respectat fiecare criteriu menționat mai sus. Notele  fiecarui criteriu vor fi adunate, media obținuta fiind nota pe care membrul o acordă lucării.

Detalierea criteriilor de acordare a premiilor se găsește în nota anexă.

Art. 11. Fiecare reportaj trebuie să corespundă temei și subiectului și să aibă o durată între  3 minute și maximum 5 minute.

Art. 12. Reportajele trebuie să fie realizate și produse integral de copii/adolescenți și să nu fi fost difuzate în altă parte. Alte detalii tehnice vor fi incluse într-o notă anexă sau vor fi transmise concurenților în timpul ședințelor de lucru.

Art. 13. Participarea la concurs obligă la respectarea tuturor articolelor din regulamentul prezent.

Forță majoră:

Art. 14. Forţa majoră se defineşte în înţelesul prezentului regulament prin calamităţi naturale, cutremure,  război,  inundaţii,  greve generale  etc.

Art.15. Concursul va fi întrerupt în caz de forţă majoră,  prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunţa participanţii.

 

Alte prevederi

Art.16. Regulamentul concursului este disponibil pe:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament siobligativitatea respectării acestora.

Art.17. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament in măsura în care analiza privind eficacitatea concursului o va impune, cu condiţia anunţării modificărilor pe site si pe

facebook.com/miciireporteri

www.facebook.com/BotosaniOrasul