Municipalitatea botoșăneană a fost oferită drept exemplu de bună practică pe site-ul european covidnews.eurocities.eu. Implementarea la Botoșani a sistemului electronic pentru ședințele Consiliului Local reprezintă un model de urmat pentru toate comunitățile locale din Uniunea Europeană.

“The authorities from Botoșani, Romania, have moved the city’s council sessions online during the corona crisis. The counselors voted for the necessary regulatory changes at their meeting. The system provides an online conference and voting system. Counselors have been trained to use the software, so physical meetings can be avoided under the confinement”.

Autoritățile din Botoșani au mutat online ședințele de consiliu ale orașului în timpul crizei corona. Consilierii au votat pentru modificările de reglementare necesare în cadrul reuniunii lor. Sistemul oferă o conferință online și sistem de vot. Consilierii au fost instruiți să folosească software-ul, astfel încât întâlnirile fizice pot fi evitate sub izolare.

Aceasta este descrierea oferită de siteul amintit despre inițiativa botoșăneană.