1. Informații generale:

1.1. Cursurile la Școala de jurnalism Buzz se desfășoară în perioada 14.10.2020 -31.03.2020, iar participanții înscriși își asumă responsabilitatea participării la cursuri pentru a-și însuși cunoștințele ce li se oferă.

1.2 Vârsta participanților la cursurile Școlii de jurnalism Buzz va fi cuprinsă între 9 și 15 ani. Cursurile vor fi organizate, săptămânal, în funcție de evoluția situației actuale determinate de pandemie.

1.3. Durata unui curs va fi de o oră.

  1. Obligațiile părților:

Obligațiile cursanților

2.1. Cursantul va frecventa toate orele prevăzute în programul școlii de jurnalism Buzz.

2.2. Cursantul va depune toate eforturile de a acumula cunoștințele necesare, astfel încât, la final, să poată susține probele de admitere în redacția Buzz.

2.3. Cursantul va ţine cont şi va respecta indicaţiile instructorilor şi ale Școlii (orele lecţiilor, tematica pusă în discuţie, principiile de desfăşurare a lecţiilor etc).

2.4. În caz că elevul este în imposibilitate de a veni la vreo lecţie sau va fi nevoit să întârzie, el va anunţa în prealabil instructorul sau administraţia Școlii despre aceasta şi va prezenta dovezile pertinente, exceptând cazurile de forţă majoră, când preîntâmpinarea este imposibilă sau cere eforturi exagerate. Absențele nemotivate, mai mult de 4 la trei luni, pot duce la excluderea cursantului din școală.

2.5. Se vor admite înscrieri ulterioare termenului limită numai în limita locurilor disponibile; în cazul în care se eliberează un loc cursantul își va asuma recuperarea cursurilor prin ore suplimentare.

2.6. Taxa pentru modulul de curs este de 1800 lei, plătibil în două rate, în intervalul 15-20 a lunii.  Înscrierea se poate face online pe site sau la sediul redacției Buzz. În cazul în care cursantul optează să plătească lunar, taxa de curs se va plăti până la data de 20 a lunii.

Obligațiile școlii:

2.7. Școala va oferi elevlui un sistem de cursuri de jurnalism, anunţându-l în prealabil despre orar, instructori, localul de desfăşurare şi orice reguli care se referă la modul de desfăşurare a studiilor.

2.8. Școala va lucra cu instructorii de specialitate pentru a asigura o calitate înaltă a studiilor oferite.

2.9. Școala, prin intermediul instructorilor, va anunţa în prealabil cursantul despre criteriile de evaluare şi alte aspecte ce ţin de studii şi aprecierea lor, va respecta personalitatea şi drepturile lor.

3.0. Cursantul va primi manualul de jurnalism la înscrierea școlii precum și alte materiale necesare ca suport de curs. Pentru manualul de jurnalism cursantul va plăti o taxă de 30 de lei.

3.1 Școala va acorda la trei luni calificative cu foarte bine/ satisfacător /nesatifcător pentru activitatea/implicarea la cursuri.

3.2 Școala va acorda la finalul modului diplome de absolvire a modulului și va decide în funcție locurile libere în redacția Buzz, precum și de capacitatea de lucru dovedită în timpul cursurilor numărul cursanților care vor intra în redacția Buzz.

3.3. Școala poate percepe daune cursantului care aduce prejudicii de imagine sau daune unității. Totodată poate stabili penalități pentru eventualele întârzieri la plata cotizației.

3.4. Școala va oferi ecusoane de PRACTICANT cursanților pe care îl vor putea folosi pentru a reprezenta în calitate de reporteri unitatea la evenimentele la care participă.

ALTE OBSERVAȚII

3.5. Cursurile se vor organiza de luni pînă vineri, programull exact urmând a fi stabilit după înscrierea participanților, iar în zilele de sâmbătă, se vor desfășura activitățile de tip ateliere. Cursurile din timpul săptămânii se vor efectua pe grupe, atât dimineața, cât și după amiaza.

3.6. Atât cursanții cât și îndrumătorii de curs vor fi punctuali. Întârzierile întrerup procesul de învățare și de filmare.

3.7. Va fi interzisă intrarea la curs cu produse alimentare.

3.8. Fumatul este interzis.

3.9. Telefoanele mobile pe timpul desfășurării cursurilor vor fi date pe modul silențios.

4.0. Este interzisă folosirea aparaturii fără a avea supravegherea unui îndrumător.

4.1. În cazul filmărilor se va interzice fotografierea cu blițuri

4.2. Orice problemă apărută la cursuri va fi comunicată lectorilor.

4.3. Prin completarea formularele de înscriere utilizatorii/aparticipantii sunt de acord ca datele personale pe care le inregistreaza sa intre in baza de date a Școlii de Jurnalism Buzz si sa primeasca mesaje cu privire la produse si servicii, promotii, concursuri sau orice alte actiuni editoriale si de marketing desfasurate în viitor de catre Asociația Buzzmedia.

4.4. La solicitarea explicita a utilizatorului//participantului adresata Școlii de jurnalism Buzz se obliga sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.