O adolescentă din Botoșani se află deja la a treia carte. Aceasta a lansat în luna ianuarie un volum, de data aceasta de poezii. Cartea a apărut la editura Agatha. Primele două cărți lansate sunt  „Cuvintele autoarei”, apărut la tipografia Astonish Press (Botoșani) în anul 2016 și  respectiv „Romanță anonimă”, apărut în anul 2018 la Editura ePublishers (București).

Este vorba despre Marieva A. Demetrescu, elevă la Liceul de Arte Ștefan Luchian. Adolescenta a lansat volumul de poezii ,,Șapte muze cu a doua repetată”  apreciat pentru expresiile profesioniste folosite de ea.

“Versurile din volumul Șapte muze cu a opta repetată sunt o încântare și o sursă inspirațională, sunt ca susurul unui râu de munte ce șoptește în noapte, tainele vieții și ale morții, munților. Muzica ce valsează printre versurile Marievei poartă cititorul, nu doar pe alte meleaguri, cât și prin alte timpuri; „Sufletul poetei ni se deschide imponderabil, traversează timpuri imemoriale, strigă o iubire în care arde flacăra încontinuu, fără compromisuri, fără sa-și părăsească nicio clipă credința androgină” (poetul Adrian Păpăruz, în prefața volumului „Șapte muze cu a opta repetată”). În poezia „Substanță de contrast”, tânăra poetă prezintă poezia ca „o a doua respirație”: „Poezia e cumva / adesea o a doua respirație poleită în aur / într-o măsură simplă, binară, / păstrată pentru atunci când / zumzetul lumii e atât de tare încât / nu mai aud ploaia.”; Marieva cu un suflet romantic, parcă desprins din alte timpuri, în poezia „Moarte” deplânge raritatea romanticilor, dar și esența cuvântului: „Mă uit că iară ninge pe pustie, / Și nu sunt nici romantici, nici cuvânt, / Care să tăinuiască o unire / Dintre un poem și un mormânt…”. Profunzimea și înălțarea versurilor Marievei poartă un iz rar din alte vremuri, un parfum clădit din materie și spirit, din esența dintre rai și iad; iar poezia ei naște acorduri muzicale demne de marii clasici. 

Pasionată, în general, de artă, Marieva este implicată în multe activități extrașcolare, un exemplu ar fi acela că în timpul liber, un grup de tineri legați prin afinități estetice, temperamentale, care au aspirații, se reunesc periodic la activitatea cenaclului, al cărui fondator este. Aici se promovează și se afirmă tineri, elevi talentați din diferite domenii (muzică, pictură, creații literare ș.a.). Contrar părerilor majorității, cum că tinerii nu sunt implicați în astfel de activități, Marieva vine și dezminte aceste opinii, nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul ei de a fi. Așadar, la Botoșani sunt tineri, nedescoperiți încă, pasionați de cultură, implicați în promovarea și continuitatea ei.”, scrie publicația Luceafărul.