Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” din Botoșani, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcția Cultură a Primăriei Bălți anunță desfășurarea conferinței de lansare a proiectului ”Centrul Cultural Transfrontalier Multietnic”, 2SOFT/2.1./70, finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Prioritatea programului la care va contribui proiectul este Conservarea și promovarea moștenirii culturale și istorice.
Obiectivul general: Creșterea cooperării transfrontaliere în domeniul culturii și al înțelegerii reciproce, cu impact direct asupra recuperării și evidențierii patrimoniului istoric și cultural comun celor două domenii ale proiectului, și anume comunitățile etnice din Bălți și Botoșani (evrei, armeni, lipoveni ruși ucraineni, polonezi, rromi)
Obiective specific sunt următoarele:

O.S.1 Promovarea parteneriatului și cooperării transfrontaliere prin contacte instituționale între Biblioteca Județeană Mihai Eminescu Botoșani și Secția Culturală a Primăriei Bălți, precum și prin contacte interpersonale între membrii comunităților implicate în proiect.
O.S.2. Oferirea unor condiții bune pentru ca persoanele implicate să se cunoască, să lucreze împreună în ateliere, dezbateri, activități artistice, evenimente culturale în cadrul proiectului.O.S.3 Efectuarea de investiții comune în cultură, asigurând în același timp siguranța și securitatea cetățenilor celor două țări, precum și asigurarea cadrului și a condițiilor care conduc la vizibilitatea și promovarea comunităților etnice din cele două zone, prin crearea unei culturi transfrontaliere multietnice centru pe o parte și a frontierei, precum și prin construirea, întreținerea și actualizarea site-ului comun.

Rezultatele proiectului
1. creșterea numărului de activități desfășurate cu și în cadrul comunităților etnice locale
2. creșterea numărului de instituții care susțin, într-un fel sau altul, activitățile comunităților etnice
3. creșterea numărului de materiale informative despre comunitățile etnice din cele două zone
4. creșterea numărului de centre culturale unde își pot desfășura activitățile în comunitățile etnice Botoșani și Bălți.
5. creșterea numărului de site-uri care oferă informații despre comunitățile etnice din Botoșani și Bălți
Valoarea totală a proiectului este de 90.379 euro, contribuție UE fiind de 81.211euro (89,50%), contribuția Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani este de 5.816 euro (6,41%), iar contribuția Direcției Cultură Primăria Bălți de 3.712 euro (4,09%).

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 60 de copii care aparțin minorităților etnice din Botoșani și din Bălți, scriitori, meșteri populari, artiști, oameni de cultură care pot vorbi despre tradițiile comunităților etnice, cultură și istorie, bibliotecari de la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani și bibliotecari de la Biblioteca Municipală „Eugen Coșeriu” din Bălți.
Beneficiarii finali sunt echipele de proiect (12 persoane), 150 de persoane din Botoșani și Bălți, utilizatori ai celor două instituții, 4 instituții educaționale și culturale din Botoșani și din Bălți.