Primăvara natura  se  trezește la viata. Oamenii pot  contribui şi  ei  pentru renaşterea  naturii prin  acţiuni  specifice de semănare şi plantare.

Pentru silvicultori  această perioada constituie  o perioadă cu o semnificaţie aparte, cunoscută sub numele de „Luna plantării arborilor”.

„ Luna plantării arborilor”, se va desfăşura între 15 martie şi 15 aprilie, a anunţat, directorul Direcţiei Silvice Botoşani, Marius Havriş.

Pe 51 de hectare vor fi efectuate lucrări de completare în plantaţii, ca urmare a pierderilor normale şi a celor cauzate de calamităţile naturale, în special seceta, de anul trecut.

Suprafeţele de împădurit din această primăvară sunt răspândite în tot judeţul, în special în locurile de pe care s-au efectuat tăieri rase la arboretele în curs de uscare sau ajunse la vârsta exploatabilităţii”, a afirmat Havriş.

Oficialul Direcţiei Silvice susţine că în această primăvară vor fi plantaţi peste 430.000 de puieţi provenind din pepinierele proprii.

Bugetul estimat a fi cheltuit pentru lucrările de regenerare a pădurii din 2021 se ridică la 4,9 milioane de lei, iar cel pentru lucrările de împădurire din această primăvară la 1,03 milioane de lei.

Sursele de provenienţă a fondurilor necesare desfăşurării campaniei de primăvară sunt fondul de conservare şi regenerare asigurat în totalitate la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi fondul de ameliorare a terenurilor cu destinaţie silvică, asigurat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”, a mai precizat Havriş.

În administrarea Direcţiei Silvice Botoşani se află 49.286 hectare terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99,4%) şi Suceava (0,6 %).

Din totalul acestei suprafeţe, 34.578 hectare sunt proprietate publică a statului (70,2%), iar 14.708 hectare (29,8%) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.