Elevii din clasele de a VIII-a vor susține, luni, 4 aprilie 2022, simularea Evaluării Naționale la Limba și literatura română, iar marți, 5 aprilie 2022, simularea la matematică. Timpul destinat pentru fiecare probă scrisă este de două ore și începe după completarea casetei de identificare, pentru care sunt alocate 15 minute.

Elevii vor primii subiectele în formă de broșură și pot să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. La proba de limba română și/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociatei răspunsului considerat corect (conform modelului prevăzut- Anexa nr. 1).

La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea, poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect (conform modelului prevăzut-Anexa nr. 4).

La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastra. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională 2022, pentru elevii de clasa a VIII-a:

  • 4 aprilie 2022 – Limba și literatura română – probă scrisă;
  • 5 aprilie 2022 – Matematică – probă scrisă;
  • 6 aprilie 2022 – Limba maternă;
  • 14 aprilie 2022 – Afișarea rezultatelor.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice, conform procedurii.