Regulamentul concursului de jurnalism  “Botosani, orasul meu drag” – ediția a VIII-a 

Drepturi si obligatii:

Art. 1  Asociația Buzzmedia organizează concursul de jurnalism pentru copii și adolescenti “Botoșani, orasul meu drag” în cadrul proiectului cu același nume, pe trei secțiuni și 3 categorii de vârstă, și acordă următoarele premii:

Participarea la secțiunile Presă Scrisă și Radio este obligatorie; fiecare echipă constituită își va delega un membru care sa participe la cele doua secțiuni. Pot fi persoane diferite în funcție de opțiunile acestora sau capacitatea arătată. Aceștia vor scrie pentru secțiunea Presa scrisă un reportaj, iar pentru sectiunea Radio, o relatare  despre un subiect pe care ei înșiși îl vor identifica în urma muncii de teren alături de echipa sa.

La categoria de vârstă 12-15 ani participarea se face în echipa. La 9-11 ani participarea se face individual. Un junior (așa se va numi participantul la categoria 9-11 ani) va fi atribuit unei echipe. El va trebui să facă un standup, un interviu sau amandouă pentru a putea fi evaluat.

La secțiunea Reportaj video, categoria de vârstă 12-15 ani, participarea se face în echipă. Aceasta va fi formată dintr-un lider și un partener. Fiecarei echipe îi revine un junior. Echipa va gândi reportajul după subiectul pe care îl va trage la sorți, după care îl va realiza pe teren.

La categoria Avansati/16+, participarea este indivuduală. Fiecare participant primește prin tragere la sorți un subiect după care va crea un reportaj pentru secțiunile Reportaj video și presă scrisă și o relatare pt sectiunea Radio. Participarea la toate cele 3 sectiuni este obligatorie. De asemenea, trebuie precizat că nu vor fi depunctați dacă vor alege să transforme reportajul video în reportaj de presă scris și reportaj radio câtă vreme respectă regulile de scriere pentru fiecare gen și specificul lui.

Art. 2. Se poate înscrie orice persoana care are vârsta cuprinsă între 9 și +16  ani, condiția este să fie membru al cercului  de jurnalism ale cercului Micii reporteri din cadrul Asociației Buzzmedia. Înscrierea presupune participarea la ședinta de constituire a echipelor și tragerea la sorți a subiectelor. În cazul în care un membru al cercului de jurnalism vrea să participe la concurs dar este imposibil participarea în ședința mai sus menționată, va anunța ca dorește să participe la concurs.

Art. 3. Constituirea echipelor pentru secțiunile Buzz și Junior se vor face la o dată anunțată din timp. Participarea la concurs necesită implicit participarea la ședinta de constituire a echipelor și tragerea la sorti a subiectelor. De asemenea, pentru secțiunea Avansați, tragerea subiectelor se va face în aceeasi ședință, iar participarea este obligatorie din partea celor care doresc să fie concurenți.

Art. 4. Juriul are în componență  personae cu studii sau experiență în domeniul media. Deciziile juriului sunt inatacabile. Concurenții în cauza vor primi media notelor celorlalți membri ai juriului. Notele și clasamentele finale sunt confidențiale și sunt făcute publice numai în cadrul festivității de premiere a concursului.

Art. 5 . Concurenții care nu se regăsesc printre cei premianți vor primi diplomă de participare.

Art. 6. La solicitarea unor sponsori/parteneri, se pot acorda premii speciale, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul și numărul premiilor acordate.

Art. 7. Criterii de punctaj la cele trei secțuni ale concursului:

 1. Obiectivitate
 2. Valoarea informației
 3. Ingeniozitate jurnalistică
 4. Calitate vizuală
 5. Coerență
 6. Impact emoțional

Fiecare membru al juriului va completa grila de evaluare cu puncte de la 1 la 5, urmărindu-se modul în care a fost respectat fiecare criteriu menționat mai sus. Notele  fiecarui criteriu vor fi adunate, media obținuta fiind nota pe care membrul o acordă lucării.

Art. 12. Fiecare reportaj trebuie să corespundă temei și subiectului și să aibă o durată între  3 minute și maximum 6 minute.

Art. 13. Reportajele trebuie să fie realizate și produse integral de copii/adolescenți și să nu fi fost difuzate în altă parte. Alte detalii tehnice vor fi incluse într-o notă anexă sau vor fi transmise concurenților în timpul ședințelor de lucru.

Art. 14. Participarea la concurs obligă la respectarea tuturor articolelor din regulamentul prezent.

 

Forță majoră:

Art. 15. Forţa majoră se defineşte în înţelesul prezentului regulament prin calamităţi naturale, cutremure,  război,  inundaţii,  greve generale  etc.

Art.16. Concursul va fi întrerupt în caz de forţă majoră,  prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunţa participanţii.

Alte prevederi

Art.17. Regulamentul concursului este disponibil

pe site-ul telebuzz.ro

pe facebook.com/miciireporteri / www.facebook.com/BotosaniOrasulMeuDrag.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament siobligativitatea respectării acestora.

Art.18. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament in măsura în care analiza privind eficacitatea concursului o va impune, cu condiţia anunţării modificărilor pe site si pe facebook.com/miciireporteri si

www.facebook.com/BotosaniOrasul

—-

Premii:

Trofeul Micul Jurnalist In Memoriam  Doru Dinu Glăvan:

(Doru Dinu Glăvan – președintele Uniunii Ziarișilor Profesioniști din România, jurnalist Radio România, redactor/reporter presă scrisă etc)

 • Se va acorda participantului care se remarcă la toate secțiunile concursului obținând punctaj maxim pentru fiecare dintre lucrările sale.
 • Valoare premiu: 500 lei + trofeu

Secțiunea Reportaj video:

Categoria de vârstă: 9-11 ani

 • locul 1 – pentru cel mai bun standup tv și interviu – Trofeu
 • locul 2 – pentru cel mai bun standup tv și interviu -Trofeu
 • locul 3 – pentru cel mai bun standup tv și interviu – Trofeu

 

 • Locul 1 – pentru cel mai bun interviu – 1 medalie +cărți
 • Locul 2 – pentru cel mai bun interviu – 1 medalie + cărți
 • Locul 3 – pentru cel mai bun interviu – 1 medalie +cărți

 

 • Locul 1 pentru cel mai bun standup tv – 1 medalie +cărți
 • Locul 2 – pentru cel mai bun standup tv – 1 medalie + cărți
 • Locul 3 – pentru cel mai bun standup tv– 1 medalie +cărți

Categoria de vârstă 12-15 ani

Participarea se face pe echipe, iar premiile pe care dorim să le acordăm sunt:

 • Locul 1 = 500 lei +trofeu
 • Locul 2 = 300 lei +trofeu
 • Locul 3 = 200 lei +trofeu

(cei doi coechipieri împart suma în mod egal)

 

Categoria 16+:

Participarea se face individual

 • Locul 1: 300 lei + trofeu
 • Locul 2: 200 lei +trofeu
 • Locul 3: 100 lei +trofeu

 

Secțiunea presă scrisă ”In memoriam Dorian Stoianovici”:

(Dorian Stoianovici – coordonatorul ediției de Moldova a ziarului „România liberă”, corepondent BBC etc)

Categoria de vârstă 12-15 ani

Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei + trofeu

Locul 3: 100 lei + trofeu

Categoria de vârstă 16+

 Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei+ trofeu

Locul 3: 100 lei +trofeu

Categoria Junior

Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei+trofeu

Locul 3: 100 lei +trofeu

 

Secțiunea Radio:

Categoria de vârstă 12-15 ani

Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei+trofeu

Locul 3: 100 lei +trofeu

Categoria de vârstă 16+

 Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei+trofeu

Locul 3: 100 lei +trofeu

Categoria Junior

Participarea se face individual:

Locul 1: 300 lei + trofeu

Locul 2: 200 lei+trofeu

Locul 3: 100 lei +trofeu