Biserica din bârne, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, satul Hilișeu-Crișan, comuna Hilișeu Horia este una dintre capodoperele arhitecturale ale României. Biserica din satul Corjăuți, parohia Hilișeu-Crișan a fost construită în anul 1813.

Stilul arhitectural

Ca formă arhitecturală această biserică face parte din tipul bisericilor de lemn moldovenești, construcții făcute în epoca decadenței. Acoperișul este în formă de șarpantă. Pridvorul este de formă pătrată cu latura de 4,70 m, iluminat de o singură fereastră în partea de apus, despărțit de restul bisericii printr-un perete de scândură cu o deschidere arcuită.

Naosul și altarul

Naosul are formă pătrată cu latura de 6 m, iluminat de trei ferestre, două spre sud și una spre nord, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 60/30 cm. Bolta naosului are formă de sabie întoarsă și căptușită cu scânduri, ca și pereții interiori ai bisericii.

Altarul are forma semicirculară cu raza de 5 m, despărțit de naos prin catapeteasmă ți înălțat cu o treaptă, iar în partea de răsărit prevăzut cu fereastră de aceeași formă și dimensiuni ca și cea din naos. Biserica este în general lipsită de elemente decorative.

Picturile 

Nu se cunoaște numele arhitectului care a făcut planul acestei construcții. Scheletul catapetesmei este din lemn de tei, pictate în stil bizantin, corect executate și bine conservate. Nu se cunoaște numele pictorului care a realizat aceste picturi. Toate icoanele sunt încadrate în rame simple și poleite.

Ușile împărătești sunt sculptate în frunze și ramuri poleite. Turnul clopotniță și zidul exterior, construite pe la 1859, de Ana Curt, reprezintă o adevărată operă de artă.

Zidul de incintă

Zidul de incintă este decorat cu 13 statuete, reprezentându-i pe cei 12 apostoli și pe Iisus Hristos, sculptate în stil baroc. Iisus , binecuvântând cu o mână și ținând în cealaltă mână globul pământesc, este așezat deasupra porții de intrare în clopotniță, fiind încadrat de siluetele a doi îngeri.

Ceea ce impresionează este dimensiunea statuilor, sculptate cât un stat de om.