… Expresie întâlnită de poetul liric Horațiu în graiul poporului. Când latinii voiau să spună să începem cu începutul, cum se spune azi, foloseau formula AB OVO. Tot din străvechi timpuri, începutul marilor sărbători de iarnă, aici la noi, este colindul:

„De dragul Mariei
și-a Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului.”
(Colinde, colinde – Mihai Emnescu)
„Steaua lucește sus pe ceruri, trec anii ca norii lungi pe șesuri și niciodată n-or să vină iară!”

… 2023 duce spre 2024 spectaculoasa bogăție a imaginației și a ade- vărului, într-un amestec de pasiune și talent, a celor care ne-au încântat, ne-au bucurat și ne-au delectat cu cele 12 ediții remarcabile, din anul încă în curs, ale prestigioasei publicații Buzz. Și n-am putut continua ideea că, nu știu cum, deodată, gândul m-a purtat pentru o secundă la volumul „Aforisme” pe care mi l-a dăruit însuși autorul în anul apariției; l-am deschis pentru a-mi reaminti câte ceva, dar am rămas la prima pagină: „Lui Titus Andrei, omagiul autorului, cu urări de fericire în Noul An!” – Corneliu Vadim -Tudor – noiembrie 2002.” Am luat apoi filă cu filă și am fost din nou captivat de accentul distinct, de tonul confesiunii, de felul cum poetul și publicistul de forță spune lucrurilor pe nume, fără pre-cauții oratorice, spontan sau delibe-rat, cu rezonanțe profunde despre în- țelesurile aforismelor proprii sau ale altora.

Încep cu Dostoievski – scriitor rus, considerat unul dintre cei mai mari romancieri din istoria literaturii („Crimă și pedeapsă”, „Idiotul”, „Frații Karamazov”, roman celebru prin ideile teologice și filozofice: originea răului, natura libertății și că- utarea credinței). „Cred că nimic nu există mai frumos, mai adânc, mai iubitor, mai perfect (?) decât Isus. Bolnav de dragoste, îmi spun că nu este altul ca EL. Aș zice mai mult: dacă cineva mi-ar dovedi că adevă- rul L-ar exclude pe Christos, aș ale- ge să rămân lângă Christos. Există numai o singură dovadă a frumuseții absolute: Isus.”

Corneliu Vadim – Tudor, maxime și cugetări originale:

👉 În noaptea în care pământul va fi o imensă pădure cu brazi de Cră-
ciun, atunci Isus va veni a doua oară.
👉 Frica de Dumnezeu e singura for- mă de curaj adevărat.
👉 Limbile moarte (latina) sunt singurele care nu vor muri niciodată.
👉 Nu fi lacom! Roagă-te lui Dum-
nezeu pentru lucruri mici, nu lucruri mari.
👉 Târziu mi-am dat seama că cea mai mare creație din istoria civili- zației, este rugăciunea „Tatăl Nostru” de Isus Christos. El n-a scris-o, ci a dictat-o apostolilor, cu îndemnul Voi așa să vă rugați.
👉 Am văzut îngeri: păsările care-și fac cuibul în clopotniță.
👉 Știi care este a 11-a poruncă? Să respecți cele 10 porunci!
👉 Cum să nu scrie Shakespeare
„Romeo și Julieta”? El însuși s-a însurat la 18 ani.
👉 În vremea lui Eminescu, cel mai mare poet era considerat unul Nico- leanu (n.r. este vorba despre poetul Nicolae Nicoleanu, membru al Junimii, apreciat de Titu Maiorescu, pe care îl cunoscuse la Paris).

Și multe aforisme, multe la număr, succesiuni colorate, cu claritate și întâietate, cu impulsuri din Antichitatea greco-romană, de la Isus Christos, la Pilatus Pontius – reprezentantul im- periului roman și la toate marile
personalități ale pământului.

Încă un aforism pentru tine, micu- țule jurnalist, acum la final de an: „Să te aperi în viață cu ceea ce scrii și să ataci cu ceea ce citești.”

La mulți ani, tuturor!
Bucurați-vă de fiecare clipă!

(Redactor: Mădălina Mihai; autor: Titus Andrei – Radio România)