ALTER EGO – expresie transmisă prin veacuri și folosită în cazul în care doi prieteni inseparabili, pe care i-au apropiat lupta pentru patrie, idealurile comune, ideile, interpretarea evenimentelor de mare importanță ș.a., își reflectă exact părerile și gândurile. S-au consemnat mii de exemple de-a lungul timpului, care au circulat din om în om, sau, în cele mai multe cazuri, au rămas scrise. Că nu-i așa? verba volant, scripta manent.

– Se pare că cel mai vechi exemplu „Alter ego” găsit în enciclopedii, este prietenia de nedespărțit între Alexandru cel Mare, regele Macedoniei și aghiotantul său, Ephestion, neîntrecut în treburile administrării și la petreceri. La moartea favoritului său (al doilea eu), regele i-a organizat funeraliile cuvenite unui erou. După un an, Alexandru cel Mare moarte și el, când era în Babilon. A fost înmormântat în Alexandria – Egipt.

– Filosoful grec Zenon, fondatorul stoicismului, susținea că prin rațiune omul poate înțelege universul și că fiecare discipol din școala sa este un alter ego al lui, iar fericirea se află în concordanță cu voința rațiunii divine, care guvernează universul.

– Scriitorul scoțian Walter Scott este adesea considerat inventatorul romanului istoric (n.1771, la Edinburgh), dar și cel mai bun scriitor de gen. A rămas scris că Leicester, aristocrat englez, arătos și ambițios, a fost numit consilier privat (în 1559) al reginei Eilisabeta I, căreia i-a câștigat afecțiunea. Leicester devenise un alter ego al reginei și se bănuia că și-a omorât soția pentru a se căsători cu Elisabeta. Deși a devenit un pețitor activ al reginei, n-a reușit să-i obțină mâna, rămănând prieteni apropiați.

Expresia alter ego ar putea străbate alte și alte milenii, atât timp cât putem vorbi, putem scrie și, mai ales, putem trăi sentimente de simpatie și atașament reciproc, afecțiune deosebită, năzuințe, interese comune și … marea iubire. Cum spunea Cicero – om de stat, savant și scriitor roman – „prietenia este armonia omenescului cu divinul și a avea un prieten adevărat este a avea un alt eu (alter ego).@

Ca un cântec și ca o minunată destăinuire, aceste sentimente tronează viața și tot ceea ce realizează micii jurnaliști, cu a lor structură genuină, ca autori dedicați ai publicației Buzz. Cum scria poetul Nichita Stănescu „ele, sentimentele, rămân singurele reale”.

P.S. Deși poate părea super fluu, trebuie, în contextul expresiei alter ego, să spunem două cuvinte și despre egocentrism; este tendința cuiva de a raporta totul la sine, de a se considera centrul universului, de a privi totul prin prisma intereselor și sentimentelor sale. Din păcate, nu-i putem atribui decât sensul peiorativ (depreciativ, defavorabil).

Redactor: Ioana Ivaș, autor: Titus Andrei