Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii ,,Mihai E- minescu” a găzduit și organi- zat conferința intitulată „Ma-
nuscrise necunoscute ale lui George Enescu, cu tematică religioasă”, susținută de Eugen Ciurtin, istoric al religiilor. Invitatul de anul acesta al Memorialului are studii doctorale în Istoria religiilor la Paris și studii postdoctorale în indianistică și istoria religiilor. „Printre compozițiile lui Enescu sunt cel pu- țin 20 cu subiect istorico-religios, dintre care câteva au libret, personaje sau titluri ce invocă India, ceea ce pentru un indianist este o fericire curată. Toate sunt inedite, unele se păstrează, la Muzeul Național George Enescu din Bucu-rești, altele, la Biblioteca Academiei”, ne-a declarat Eugen Ciurtin.

În conferința susținută la Ipotești, Eugen Ciurtin a făcut referire şi la legătura lui Enescu cu poetul Mihai Eminescu. Compozitorul a scris oratoriul „Strigoii” în perioada octombrie – noiembrie 1916, după versurile poeziei cu același nume scrise de Eminescu în 1876. Poezia ,,Strigoii” este o operă de artă importantă în literatura română, reflectând stilul și temele pre- ferate ale lui Mihai Emines- cu. Poemul are 59 de strofe, fiecare dintre ele având cinci versuri. Oratoriul „Strigoii” după Enescu a fost compus în trei părți.…

Premiul Eminescu unui muzician

În seara zilei de 15 ianuarie, Memorialul Ipotești a acordat Premiul Eminescu pentru promovarea operei eminesciene unui muzician. Distincția i-a revenit lui Gabriel Bebeșelea pentru ca a completat după Cornel Țăranu și Sabin Păutza partitura oratoriului ,,Strigoii”. Opera este compupusă de Enescu în perioada octombrie-noiembrie 1916, după versurile lui Eminescu scrise în 1876. Despre manuscrisele amintite la început, Eugen Ciurtin a spus că au fost completate de discipolul lui Enescu, Marcel Mihailovici, căruia i le-a dat în 1955, spre sfârșitul vieții, când marele compozitor era deja paralizat. Enescu i-ar fi mărturisit lui Mihailovici că ar fi avut nevoie de 400 de ani pentru a compune toată muzica pe care o gândise. „Manuscrisele sunt din întreaga perioadă, de 68 de ani, în care Enescu a compus muzică, culminând cu debutul său cu schițele creației proprii ale sale, la vârsta de cinci ani. Cele mai multe sunt din perioada de tinerețe, dar au o maturitate și o viziune
cum o dovedește și cu <Poema Română>.”