O profesoară de arte plastice de la  Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Ipoteşti desfășoară niște ore de desen aparte pentru elevii din comună. Ea a înființat un cerc de pictură structurat pe mai multe sesiuni de lucru și nivele de studiu.
Prin aceste ore, elevii clasei a VIII-a exersează natura statică ca antrenament pentru proba de aptitudini de la Liceul de Artă/Liceul Pedagogic, iar ceilalți copii învață tehnici și deprinderi ale desenului. Cea care susține aceste ore la care poate participa orice copil  interesat din scolile de la Ipotești, Cervicesti și Cătămărăști Deal este profesoara Daniela Hriscu.  Cercul de pictură se desfășoară sâmbăta, între orele 10.30-12.30, mai puțin în vacanțele școlare. „Pot participa cei care doresc să îsi dezvolte abilitățile artistice. Cursul constă în a învăța diferite tehnici artistice și în a dezvolta gustul estetic și creativitatea.”, spune profesoara Daniela Hriscu. Cursul se desfășoară cu sprijinul directorului școlii, Eugen Vasiliu.
Până acum in cele cinci sesiuni desfășurate, copiii au învățat cum să ilustreze natura statică și poezia, desenul în creion și culoare, au aflat ce este un studiu în tehnică mixtă după cochilie de melc, construcția obiectelor sau despre desenul în tuș după elemente vegetale.
Au participat la instruirile propuse elevi ai școlilor  ,,Mihai Eminescu” din Ipotești, ,,Petru Rareș” din Cervicești și ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Cătămărăști Deal.