Sâmbătă, 30 martie, la Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui s-a desfășurat Concursul National „Știu și aplic – securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile scolii”, competiție cu tradiție în preocupările elevilor de la învățământ profesional și tehnic din județ.

La această etapă, pot participa echipe formate din doi elevi din ciclul inferior al liceului (clasele IX –X), doi elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI– XII), doi elevi din învăţământul profesional (clasele IX –XI) şi un profesor coordonator. Echipele se vor înscrie la cele cinci secţiuni, în funcție de profilul studiat:

1. secţiunea pentru licee – filiera teoretică / ciclu inferior;

2. secţiunea pentru licee – filiera teoretică / ciclu superior; 

3. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică / ciclu inferior; 

4. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică / ciclu superior; 

5. secţiunea – învăţământ profesional (cu durata de 3 ani). 

La etapa judeţeană a concursului participanții și-au testat cunoștințele din domeniul Securității și Sănătății în Muncă, printr-o probă teoretică desfășurată on-line pe platforma concursului www.stiusiaplic.ro , apoi au continuat cu o probă practică.

Competiția cuprinde două probe :

Proba teoretică – „Ce ştim despre securitate şi sănătate în muncă?” – test individual pe calculator, cu un număr de 20 itemi cu răspuns unic corect. Se pot obține maximum 90 puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Total – 100 puncte.

La această etapă, membrii echipei nu se pot consulta între ei. Această probă se susține pe calculator prin utilizarea platformei accesibilă de pe https://stiusiaplic.ro/.

Proba practică – „Identifică riscurile şi alege Echipamentul Individual de Protecţie necesar” – probă practică contra cronometru. În acestă etapă, fiecare echipă va primi o fișă cu imaginea unui loc de muncă. Echipa va trebui să identifice 3 riscuri şi să aleagă corect echipamentul individual de protecție aferent riscului identificat.

Pentru etapa județeană s-au înscris 24 de echipaje (48 de elevi) de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Colegiul Economic “Anghel Rugina ” Vaslui, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti, Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huși.

La etapa judeţeană, după stabilirea clasamentului, au fost premiaţi ocupanţii locurilor I, II, III şi a menţiunilor I, II, III, iar toţi participanţii au primit diplome de participare.

La etapa națională se califica echipajul din cadrul etapei județene, cu punctajul cel mai mare și situat pe locului I de la fiecare secțiune (teoretică – ciclu inferior şi superior, tehnologică – ciclu inferior şi superior şi învățământ profesional). Echipajele vor fi formate din 2 elevi de la clasele de liceu, respectiv clasele de învățământ profesional, din aceeași unitate de învățământ.

Județul Vaslui va fi reprezentat la Etapa Națională, care se va organiza în perioada 17 – 19.05.2024 la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași de următoarele echipaje pe secțiuni:

1. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică – ciclu inferior: elevele Ciortan Laura Gabriela și Roman Andreea de la Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” Zorleni, coordonator prof. Gheorghiță Maria Denis;

2. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică – ciclu superior: elevii Dănilă Dragoș-Gabriel și Bojoagă Sebastian-Ionuț, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui, coordonator prof. Ciulei Maria;

3. secţiunea pentru licee – filiera teoretică – ciclu inferior: elevele Manea Monica Teodora și Popa Cristina Elena de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui, coordonator prof. Vlad Ina Clara;

4. secţiunea pentru licee – filiera teoretică – ciclu superior: elevii Lazăr George Narcis și Silistru Constantin Adrian de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui, coordonator prof. Vlad Ina Clara;

5. secţiunea – învăţământ profesional (cu durata de 3 ani): elevii Carp Vlăduț Mihai și Samoilă Mihăiță de la Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” Zorleni, coordonator prof. Filiuță Gina

Obiectivul principal al concursului: Încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de promovare a securității și sănătății în muncă și pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale.

Învățarea noțiunilor de Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.