NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Școala de jurnalism Buzz si cercul de jurnalism “Micii reporteri” au obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le primește de la fiecare persoana înscrisă. Scopul colectarii datelor este educational.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de institutiile de învatamânt public si privat, în scopul gestionarii bazei de date a cursantilor, precum si a celei cu caracter economico-financiar si administrativ. Refuzul dvs. determina imposibilitatea prestarii activitatilor solicitate de catre dumneavoastra.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii exclusive de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: membrii Asociatiei Buzzmedia în cadrul căreia sunt fondate cercul de jurnalism “Micii reporteri” și Școala de jurnalism Buzz.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru din Bucuresti, Redacția Buzz – Str. Săvenilor nr 2-8, camera 9, et. 2 Botoșani. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

​Ne angajam sa aplicam masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat

Datele cu caracter personal sunt pastrate într-o baza de date protejata, la care au acces doar membrii Asociației Buzzmedia.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.