Expresia a fost formulată pentru prima oară de poetul și filosoful latin Lucrețiu (nume complet Titus Lucretius Carus), ca un început de vers din poemul didactic „De rerum natura” (Despre natura lucrurilor), cea mai completă lucrare despre teoria fizică a lui Epicur, filosof grec din generațiile de dinainte. Se poate spune că celebrul dicton „Ex Nihilo Nihil” are la bază principiul filozofic al amândurora, pentru că Lucrețiu și-a fondat opera pe gândirea lui Epicur, ce consta în identificarea binelui cu plăcerea și a binelui suprem cu absența oricărei dureri, fie ea fizică sau psihică. Bineînțeles, o asemenea doctrină n-a putut fi dusă prea departe din cauza caracterului său dogmatic, darămite să fie acceptată veșnic, în orice condiții și fără nicio critică. A rămas totuși această expresie de unde pleacă și vorba românului: „Cine nu seamănă nimic, nu culege nimic”.

Ecouri peste timp:

👉Voltaire, marele scriitor francez ale cărui operă și activitate au influențat direcția civilizației europene, a demonstrat, totuși, că Ex Nihilo Nihil a reprezentat punctul de vedere al întregii antichități.
👉 După Voltaire, Hegel, cel care semnifică apogeul filozofiei clasice germane, a parafrazat dictonul latin astfel: „De la nimic, prin nimic, spre nimic” (Von nichts, durch nichts, zu nichts). Dacă tot am ajuns la Hegel, să spunem
că opera sa a urmat-o pe cea a lui Immanuel Kant, marele filozof cu accent pe rațiune, susținând că Iisus îi învățase pe oameni de la început moralitatea rațională, compatibilă cu rațiunea tuturor oamenilor. Iată că, deși atât de dens
acest articol, cu atâtea nume ale filozofiei, cu atâtea doctrine, veșnice vor rămâne învățăturile simple, rațiunea și chiar filozofia nimicului: din nimic, nimic nu rezultă/ din nimic, nimic nu iese/ nimic nu este creat din nimic. Și
totuși:

👉 Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă (Alexandru cel Mare,
despre care am scris în precedenta ediție Buzz).
👉 Nimic nu ne dă mai mult decât o simplă speranță (Anatol France, scriitor și critic francez cu Premiul Nobel pentru literatură, acordat în 1921).
👉Poți avea totul neavând nimic, și nimic având totul (Mihai Eminescu).
👉Nimic nu este mai puternic decât fericirea prin iubire, decât mitul fericirii. Marin Preda, în romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”, prin personajul principal Victor Petrini, îl parafrazează pe Sfântul Pavel: „Dacă dragoste nu
e, nimic nu e”. Iată că despre NIMIC se poate vorbi în toate sensurile existenței.

Redactor: Mădălina Mihai; autor: Titus Andrei